Record details

Title
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
Other titles
    The PC-generated 3-D modelling in the palaeontology - an advantage of the new approach
Author
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Lisec, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    4
Year
    2012
Thesaurus term
    PC-generated 3-D modelling, palaeontology, functional morphology, palaeoecology
Keyword
    3-D
    Generované
    Metodiky
    Modelování
    Nové
    Paleontologii
    PC
    Výhody
Abstract (in czech)
   V práci jsou diskutovány možnosti PC generovaného 3-D modelování v paleontologii a výhody této nové metodiky proti klasickým metodám
Abstract (in english)
   The PC-generated 3-D modelling in the palaeontology - an advantage of the new approach
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014