Record details

Title
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
Other titles
    Platinoidy v ultramafických horninách skrytého ofiolitového komplexu u Svitav, Český masív
Author
    Ackerman, L.
    Knésl, Ilja
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Digging Deeper. Proceedings of the 9th Biennial SGA Meeting
Pages
    4
Notes
    Akce: 2007 ; Dublin, Irsko
Thesaurus term
    PGE, ultramafic rocks, Svitavy, Bohemian Massif
Keyword
    Bohemian
    Complex
    Hidden
    Massif
    Near
    Ophiolite
    PGE
    Rocks
    Svitavy
    Ultramafic
Abstract (in czech)
   Bylo zjištěno anomální obohacení Ni-Cu (Cr) slabě mineralizovaných ultramafických hornin s častými spinely a méně Ni a Cu-sulfidy platinovými kovy (suma PGE až do 0,4 ppm). Domníváme se, že podkřídový mafický a ultramafický komplex u Svitav je perspektivní z hlediska možného výskytu Ni-Cu (PGE) mineralizace. V případě, že toto těleso je součástí Leotovického ofiolitového komplexu, bylo by vhodné zhodnotit Ni-Cu-PGE potenciál celého tohoto komplexu.
Abstract (in english)
   Anomalous concentrations of platinum-group elements (PGE) Pd - up to 281 ppb, Pt - up to 110 ppb, Ir - up to 7.4 ppb, Ru - up to 19.8 ppb, Rh - up to 8.4 ppb and Au (up to 18.5 ppb) have been detected in low Ni-Cu (Cr) mineralized pyroxenite and serpentinite recovered from the HSV-1 structural borehole at Svitavy. Based on geological and geotectonic position and geochemical data these rocks hidden under Cretaceous sediments represent most likely continuation of the Letovice ophiolite complex. Maximum Ni, Cu and Cr values reach 0.67, 0.11 and 0.35 wt.%, respectively and abundant spinel (Cr-spinel and magnesiumchromite) and magnetite with minor sulfides (millerite and chalcopyrite) were identified as major ore bearing minerals in the most richest PGE sample. No discrete PGE phases were identified.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014