Record details

Title
    PGE mineralisation of the Bohemian Massif, Czech Republic: An overview
Author
    Ackerman, Lukáš
    Knésl, I.
Conference
    International Platinum Symposium (10. : 08.08.2005-11.8.2005 : Oulu, Finsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    10th International Platinum Symposium. Extended Abstracts
Pages
    s. 408-411
Notes
    Překlad názvu: PGE mineralizace Českého Masivu, Česká Republika: přehled
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian
    Czech
    PGE
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Massif
    Mineralisation
    Overview
    PGE
    Republic
Abstract (in czech)
   Studie prováděné koncem minulého století ukázaly na některé perspektivní lokality z hlediska zrudnění platinových kovů (Ransko, Rožany, Kunratice, Svitavy, Předbořice, Hromnice, Kamenec, Vestřev). Nový projekt bude zaměřen na sběr dat a studium distribuce platinových kovů z ostatních nadějných lokalit.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012