Record details

Title
    POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
Author
    Chaloupecký, Pavel
    Fišák, Jaroslav
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Meteorologické zprávy
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 3
Pages
    s. 79-85
Year
    2008
Notes
    Projekt: 1QS200420562, GA AV ČR
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Projekt: IAA3042301, GA AV ČR
    Překlad názvu: The comparison of pollutant concentrations in different types of liquid precipitation
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Subject category
    bulk precipitation
    fog water
    throughfall
    wet-only precipitation
Keyword
    DRUZÍCH
    KAPALNÝCH
    KONCENTRACÍ
    LÁTEK
    POROVNÁNÍ
    RŮZNÝCH
    SRÁŽEK
    ZNEČIŠŤUJÍCÍCH
Abstract (in czech)
   Příspěvek přináší vzájemné porovnání vzorků jednotlivých druhů srážek - usazených z mlh, srážek pod korunami stromů (throughfall), balkových a wet-only srážek na volné ploše. Throughfall vykazuje nejvyšší hodnoty vodivosti a maximálních průměrných koncentrací jednotlivých komponent s výjimkou Cu, Pb a Cd. Throughfall vykazuje také nejnižší střední hodnoty pH. To se projevilo i u některých komponent v mlžné vodě, kde jejich koncentrace byly výrazně vyšší než ve wet-only srážkách, ale ne řádově odlišných jak je uvedeno některých publikacích. Většina komponent v thoughfallu vykazuje značně vyšší koncentrace na podzim. Na druhé straně pouze některé komponenty v mlžné vodě vykazují vzestup na podzim (K, Mn, Fe, Be, Cd, Al, Ba a Rb). V podstatě beze změn zůstávají hodnoty a koncentrace pH, Na+, F-, Cu, Pb a As. Koncentrace ostatních komponent jsou vyšší na jaře než na podzim.
Abstract (in english)
   The paper presents mutual comparison of samples of individual kinds of precipitation - deposited from fog, precipitation below the tree canopies (the throughfall), bulk- and wet-only precipitation an open place. It was also found that the mean concentrations of several components in fog-water are significantly higher than those in the wet-only samples, but not one order of magnitude, as it is presented in several papers. Majority of components in throughfall exhibits considerably higher concentrations throughout the autumn season. On the other hand, concentrations of only several distinct components in fog-water exhibit an increase in autumn (K, Mn, Fe, Be, Cd, Al, Ba and Rb), in effect without any changes remain values and concentrations of pH, Na+, F-, Cu, Pb and As. Concentrations or values of other components are higher in spring than autumn.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012