Record details

Title
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
Statement of responsibility
    Václav Novák
Author
    Novák, Václav, 1945-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 239-241
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    50(091)
    55
Conspectus category
    01
    55
    929
Subject group
    bibliografie
    biografie
    geologie
    historie geologie
    mineralogie topografická
    školství
Geographical name
    Česko
Keyword
    PaedDr
    Pavlíček
    šedesátiletý
    Václav
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012