Record details

Title
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Vasilis Teodoridis & Zlatko Kvaček
Author
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Teodoridis, Vasilis
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 81, no. 2
Pages
    p. 93-113
Year
    2006
Notes
    1 obr., 5 pl., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    551.7
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    flóra
    geologie historická
    listy
    litostratigrafie
    lokalita fosiliferní
    miocén-spodní
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    paleontologie
    plody
    semena
    severočeská pánev
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Mostecká pánev
Keyword
    Basin
    Coal
    Czech
    Deposits
    Early
    Libkovice
    Lom
    Main
    Members
    Miocene
    Most
    Overlying
    Palaeobotanical
    Republic
    Research
    Seam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012