Record details

Title
    Palaeoecology and palaeogeographic relations of the Silurian phragmoceratids (Nautiloidea, Cephalopoda) of the Prague Basin (Bohemia)
Statement of responsibility
    Štěpán Manda
Author
    Manda, Štěpán
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 83, no. 1
Pages
    p. 39-62
Year
    2008
Notes
    10 obr., 5 fot., appendix
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Classfication no.
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    Cephalopoda
    evoluce biologická
    migrace
    morfologie funkční
    Nautiloidea
    ontogeneze
    paleobiogeografie
    paleoekologie
    pražská pánev
    schránky
    silur
    vymírání
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Švédsko
Keyword
    Basin
    Bohemia
    Cephalopoda
    Nautiloidea
    Palaeoecology
    Palaeogeographic
    Phragmoceratids
    Prague
    Relations
    Silurian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012