Record details

Title
    Palaeogene Foraminiferal-Nannoplankton Stratigraphy of the Maruszyna Succession at Maruszyna, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
Statement of responsibility
    Józef Dudziak, Antoni Kostka
Author
    Dudziak, Józef
    Kostka, Antoni
Language
    anglicky
Source title - serial
    Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 3
Pages
    s. 143-167
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci.
Subject group
    biostratigrafie
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    eocén
    Foraminifera
    nanoplankton
    paleogén
    pieninský úsek
Geographical name
    Maruszyna
    Polsko-Kraków
Keyword
    Belt
    Carpathians
    Foraminiferal-Nannoplankton
    Klippen
    Maruszyna
    Palaeogene
    Pieniny
    Stratigraphy
    Succession
Abstract (in czech)
   Nannoplanktonem byly identifikovány standartní zóny NP 13/14 a NP 15-17 středního eocénu. Foraminifery ukazují stáří nejmladšího spodního až středního eocénu v souhlasu s lokální zónou A.rotundimarginata z profilu Szaflary. V některých vzorcích je zřejmý nesouhlas výsledků obou metod. Na rozdíl od starších prací nebyly v souvrství Maruszyna nalezeny sedimenty paleocénu a spodního eocénu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012