Record details

Title
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
Author
    Bosák, Pavel
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Móga, J.
    Pruner, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 2
Pages
    s. 1-20
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR, CZ
    Projekt: T035004, OTKA, HU
    Překlad názvu: Datování jeskynních sedimentů paleomagnetickou metodou v jeskyni Baradla, Maďarsko
    Rozsah: 20 s.
Subject category
    Baradla Cave
    cave sediments
    Hungary
    palaeomagnetic dating
    U/Th dating
Keyword
    Baradla
    Cave
    Dating
    Hungary
    Palaeomagnetic
    Sediments
    U-series
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá výzkumem jeskynních sedimentů maďarské jeskyně Baradla pomocí paleomagnetického datování.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012