Record details

Title
    Palaeomagnetic and U-series dating of cave sediments in Baradla Cave, Hungary
Statement of responsibility
    Pavel Bosák & Helena Hercman & Jaroslav Kadlec & János Móga & Petr Pruner
Other titles
    Datacije jamskih sedimentov s paleomagnetno in uran torijevo metodo v jami Baradla na Madžarskem
Author
    Bosák, Pavel, 1951-
    Hercman, Helena
    Kadlec, Jaroslav, 1961-
    Móga, János
    Pruner, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    Vol. 33, no. 2
Pages
    p. 219-238
Year
    2004
Notes
    11 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 237-238
    il.
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Classfication no.
    550.9
Conspectus category
    55
Subject group
    datování U/Th
    difrakce rentgenová
    jeskyně
    kras
    kvartér Západních Karpat
    magnetostratigrafie
    paleomagnetismus
    pleistocén-svrchní
    sedimenty jeskynní
    speleotém
Geographical name
    Maďarsko
Keyword
    Baradla
    Cave
    Dating
    Hungary
    Palaeomagnetic
    Sediments
    U-series
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2006
Import date
    8. 8. 2012