Record details

Title
    Palaeomagnetic investigation of the Beroun highway section
Statement of responsibility
    Alois Kočí
Other titles
    Paleomagnetický výzkum profilu Beroun-dálnice
Author
    Kočí, Alois
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    s. 103-109
Year
    1991
Notes
    2 sch.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum.
Subject group
    chronostratigrafie
    extraglaciální oblasti
    paleomagnetismus
    pleistocén-spodní
    vlastnosti magnetické
Geographical name
    Beroun
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Beroun
    Highway
    Investigation
    Palaeomagnetic
    Section
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012