Record details

Title
    Palaeomagnetic investigations in Cuba from late Jurassic to middle Eocene times and tectonic implications
Statement of responsibility
    José Perez Lazo, Manuel Fundora Granda, Alberto Garcia, Vladimír Kropáček, Josef Horáček
Other titles
    Paleomagnetické výzkumy na Kubě od svrchní jury do středního eocénu a jejich tektonický význam
Author
    Garcia, Alberto
    Granda, Manuel Fundora
    Horáček, Josef
    Kropáček, Vladimír
    Lazo, José Perez
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 3-19
Year
    1994
Notes
    7 obr., 1 tab., 16 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    eocén
    geologie regionální
    jura
    kontinentální drift
    paleogeografie
    paleomagnetismus
    tektonika regionální
    terciér
Geographical name
    Kuba
Keyword
    Cuba
    Eocene
    Implications
    Investigations
    Jurassic
    Late
    Middle
    Palaeomagnetic
    Tectonic
    Times
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012