Record details

Title
    Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of cave sediments in Slovenia
Author
    Bosák, Pavel
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Conference
    International Congress of Speleology (15.) : Karst Horizons (11.07.2009-26.07.2009 : Kerrville, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
     Czech Speleological Society 2005-2008
Pages
    S. 53-54
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave sediments
    caves
    caves (Slovenia)
    magnetostratigraphy
    palaeomagnetism
Keyword
    Cave
    Magnetostratigraphy
    Palaeomagnetism
    Sediments
    Slovenia
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012