Record details

Title
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
Other titles
    Paleontologické nálezy v devonských bazálních klastikách zjištěných ve vrtech Měnín a Kozlovice (Morava, Česká republika)
Author
    Filipiak, Pawel
    Gilíková, Helena
    Jachowicz, Monika
    Purkyňová, Eva
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 3
Pages
    12
Year
    2004
Thesaurus term
    terrestrial plants, palynomorphs, petrology, biostratigraphy, Middle and Lower Devonian, Moravia region, Czech Republic
Keyword
    Basal
    Boreholes
    Clastics
    Czech
    Devonian
    Kozlovice
    Měnín
    Moravia
    Paleobotanical
    Records
    Republic
Abstract (in czech)
   Z vrtných jader z vrtů Měnín-1, Kozlovice SV-1 a Kozlovice SV-4 byly získány paleontologické nálezy. Jedná se o rostlinné zbytky a o spory. Jejich pomocí se podařilo blížeji odatovat bazální klastika a to na stáří spodní - střední devon (svrchní ems - spodní eifel).
Abstract (in english)
   New data are presented on the megaflora and palynoflora obtained from several boreholes drillled into the basal Devonian clastics (Old Red Formation), during 1971-1974 in the territory of Moravia. The boreholes include Měnín -1, Kozlovice SV- l, and Kozlovice SV- 4. The majority of investigated plant remains and miospores are described and illustrated for the first time. These plant fossils are characteristic of an age at the Middle-Lower Devonian boundary (Late Emsian as Early Eifelian). In addition, results of petrological studies are provided to place the fossil material in context.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014