Record details

Title
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Čestmír Bůžek, Zlatko Kvaček
Other titles
    Paleobotanic finds in the PMK boreholes in the Carpathian foredeep in Moravia (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
Author
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 27-28
Year
    1991
Notes
    Vyd. 1.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    flóra
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    plody
    semena
Subject category
    karpologie
Geographical name
    Bratčice
    ČSFR-Morava
    Loděnice
    Maršovice
    Miroslavice
    Našiměřice
    Trboušany
    Vedrovice
Keyword
    24-34
    34-12
    Ivančice
    Karpatské
    Moravě
    Nálezy
    Paleobotanické
    PMK
    Pohořelice
    Předhlubni
    Vrtech
Abstract (in czech)
   ČGÚk
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012