Record details

Title
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
Statement of responsibility
    Čestmír Bůžek, Zdeněk Dvořák, Zlatko Kvaček
Author
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Dvořák, Zdeněk
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Prokš, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 13-14
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    flóra
    fosilní zbytky
    nálezy
    paleontologie
    sběr
    severočeská pánev
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    02-34
    Bílina
    Bíliny
    Gorkij
    Hnědouhelné
    Maxim
    Paleobotanicko-stratigrafické
    Pánvi
    Severočeské
    Skrývce
    Velkolomu
    Výzkumy
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje výsledky systematického sběru fosilií ve skrývkových řezech velkolomu Maxim Gorkij. Nálezy pocházejí ze svrchních písčitojílovitých vrstev včetně úrovně břešťanských jílů. Obsahují množství paleobotanických materiálů, z nichž některé byly v severočeské pánvi zjištěny poprvé. Vzácnější jsou nálezy živočišných zbytků (unionidů, hmyzu, ryb).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012