Record details

Title
    Paleoclimate change inferred from borehole temperatures in Slovenia
Author
    Rajver, D.
    Ravnik, D.
    Šafanda, Jan
Conference
    Borehole temperatures and climate change (20.06.1994-24.06.1994 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Report International workshop. Borehole temperature and climate change
Pages
    s. 57-76
Notes
    Projekt: 92037, Scientic Technology Program, CZ-US3cav_un_auth*0037799
    Projekt: GA205/93/0413, GA ČR3cav_un_auth*0007490
Subject category
    borehole temperature
    climatic change
    Slovenia
Keyword
    Borehole
    Change
    Inferred
    Paleoclimate
    Slovenia
    Temperatures
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013