Record details

Title
    Paleoclimatic significance of Loess-Paleosol successions in Southern Siberia
Other titles
    Paleoklimatický význam sprašových sérií jižní Sibiře
Author
    Chlachula, Jiří
    Evans, Ted
    Nývlt, Daniel
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník
Notes
    Akce: 2004 ; Pec pod Sněžkou
Thesaurus term
    Loess, paleosoils, magnetic susceptibility, paleoclimatology, Late Pleistocene, Siberia
Keyword
    Loess-Paleosol
    Paleoclimatic
    Siberia
    Significance
    Southern
    Successions
Abstract (in czech)
   Nová data environmentální magnetické susceptibility ze dvou sprašových sérií (profily Biya a Katuň) z nezaledněné části horního povodí řeky Obu na jižní Sibiří obsahují hlavní klimatické a environmentální změny posledního glaciálně-interglaciálního cyklu.
Abstract (in english)
   New environmental magnetic susceptibility data from two loess-paleosol successions (Biya and Katun? sections) from unglaciated areas of the upper reaches of the Ob River basin, southern Siberia, track the major climatic and environmental variations over the last glacial-interglacial cycle.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014