Record details

Title
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
Author
    Konzalová, Magda
    Krhovský, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 106-108
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/94/0848, GA ČR
    Projekt: IGCP UNESCO No.326
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Keyword
    Asociací
    Hodnocení
    Oligocénu
    Paleoekologické
    Palynomorf
    Pouzdřan
    Spodního
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012