Record details

Title
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
Author
    Krhovský, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 112-113
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/94/0848, GA ČR
Keyword
    Asociací
    Hodnocení
    Nanoplanktonu
    Paleoekologické
    Pouzdřanského
    Souvrství
    Spodnooligocenního
    Vápnitého
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012