Record details

Title
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
Author
    Krhovský, Jan
    Řeháková, Z.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 150-152
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/94/0848, GA ČR
Keyword
    -"U
    Flyšové
    Jednotka
    Oligocénu
    Paleoekologické
    Pásmo
    Pouzdřanská
    Pouzdřany
    Profilu
    Rozsivek
    Spodního
    Společenstev
    šípku
    Vnější
    Zhodnocení
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012