Record details

Title
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
Statement of responsibility
    Milan Libertín, Jiřina Dašková
Other titles
    Palaeoecology model of river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
Author
    Dašková, Jiřina
    Libertín, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 79-81
Year
    2005
Notes
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    551.7
    561
Conspectus category
    55
Subject group
    flóra
    geologie regionální
    karbon-svrchní
    mapa geologická
    namur
    paleoekologie
    paleontologie
    pánev sedimentační
    prostředí anoxické
    prostředí fluviální
    sedimentace fluviální
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    taxonomie
    vnitrosudetská pánev
    westphal
Geographical name
    Broumovská vrchovina-Žacléřská vrchovina
    ČR-Čechy
    Žacléř (Trutnov, Trutnov)
Keyword
    03-42
    Duckmant
    Model
    Ovlivněného
    Paleoekologický
    Pánev
    Prostředí
    říční
    Sedimentací
    Trutnov
    Vnitrosudetská
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012