Record details

Title
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
Statement of responsibility
    Oldřich Fatka, Jaroslav Marek
Author
    Fatka, Oldřich, 1957-
    Marek, Jaroslav, 1946-
Language
    česky
Source title - monograph
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
Pages
    s. 101-107
Notes
    8 obr., 3 fot., 9 bibl.
    il.
    Ke zpracování zapůjčil P.Budil
Subject group
    Barrandien
    benthos
    biocenóza
    břidlice jílová
    ekosystém
    kambrium
    paleobiologie
    plankton
    tafonomie
Geographical name
    Brdy
    ČR-Čechy
    Jince (Příbram)
Keyword
    Asociací
    Fosilních
    Kambria
    Paleoekologie
    Pánve
    Příbramsko-jinecké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012