Record details

Title
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
Other titles
    Palaeoecology of the Cambrian fossil associations in the Příbram - Jince Basin
Author
    Fatka, Oldřich
    Marek, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2000
Source title - monograph
    Modelové území povodí Litavky. Krajinotvorné programy.
Thesaurus term
    Marek Jaroslav, 2128
Keyword
    Asociací
    Fosilních
    Kambria
    Paleoekologie
    Pánve
    Příbramsko-jinecké
Abstract (in czech)
   Evoluce trofických struktur společenstev v průběhu spodního a středního kambria v Příbramsko-jinecké pánvi
Abstract (in english)
   Evolution of the communities trophic structure during Lower and Middle Cambrian in the Příbram-Jince Basin
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012