Record details

Title
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
Statement of responsibility
    Oldřich Fatka, Jaroslav Marek
Other titles
    Paleoecology of Cambrian fossil associations in the Příbram-Jince basin
Author
    Fatka, Oldřich, 1957-
    Marek, Jaroslav, 1946-
Language
    česky
Source title - monograph
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
Pages
    s. 101-107
Notes
    8 obr., 9 bibl., na s.107 jsou vysvětlivky k obrázkům, ke 3 foto, které u separátu nejsou
    il.
Subject group
    Acritarcha
    Algophytae
    Arthropoda
    Barrandien
    Brachiopoda
    břidlice jílová
    Echinodermata
    kambrium
    komunita
    Mollusca
    paleoekologie
    paleopatologie
    predace
    tafonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jince (Příbram)
    Příbram
Keyword
    Asociací
    Fosilních
    Kambria
    Paleoekologie
    Pánve
    Příbramsko-mjinecké
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012