Record details

Title
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
Author
    Adamová, M.
    Bůžek, Č.
    Čtyřoký, P.
    Fejfar, O.
    Hladíková, J.
    Konzalová, Magda
    Krhovský, Jan
    Kvaček, Z.
    Maslowská, B.
    Pacltová, B.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 1991, -
Pages
    s. 88-89
Year
    1993
Keyword
    Biotu
    Dopad
    Ekosystémů
    Marinních
    Oligocénu
    Paleoenvironmentální
    Počátkem
    Terestrických
    Změny
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012