Record details

Title
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
Statement of responsibility
    Jan Krhovský, Marie Adamová, Čestmír Bůžek, Pavel Čtyroký, Oldřich Fejfar, Jana Hladíková
Other titles
    Paleoenvironmental changes in the onset of the Oligocene and their impact on the biota of the marine and terrestrial ecosystems
Author
    Adamová, Marie
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Čtyroký, Pavel
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Hladíková, Jana
    Krhovský, Jan, 1947-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 88-89
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    biocenóza
    flyšové pásmo Západních Karpat
    oligocén
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    podkrušnohorské pánve
    silicifikace
Geographical name
    Česká republika
    České středohoří
    Křepice
    Uherčice
Keyword
    Biotu
    Dopad
    Ekosystémů
    Marinních
    Oligocénu
    Paleoenvironmentální
    Počátkem
    Terestrických
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012