Record details

Title
    Paleofacial and paleoclimatic aspects of the Devonian and Carboniferous sedimentation in the Rhenohercynicum and Moravia
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 2
Pages
    s. 65-74
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    devon
    flyš
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    paleoklimatologie
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Aspects
    Carboniferous
    Devonian
    Moravia
    Paleoclimatic
    Paleofacial
    Rhenohercynicum
    Sedimentation
Abstract (in czech)
   Na základě poměru Al2O3/Na2O u jílových břidlic je diskutován charakter deponovaného materiálu během předflyšového, flyšového i molasového vývoje. Stupeň chemického zvětrávání klastického materiálu s vývojem pokračoval
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012