Record details

Title
    Paleofloristic Changes and Facial Differentiation during Cenomanian Sedimentation in the SW part of Bohemian Cretaceous Basin
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová
Author
    Svobodová, Marcela
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary"
Pages
    s. 55-65
Notes
    2 obr., 1 tab., 4 diag., 1 pl.
Subject group
    Angiospermophyta
    česká křídová pánev
    Dinoflagellata
    Gymnospermophyta
    křída-svrchní
    paleoekologie
    palynologie
    Pteridophylla
    vltavoberounská oblast
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Dolín
    Drnov
    Hřívčice
    Loucká
    Netovice
    Otruby
    Podbradec
    Praha-Petřín
    Rynholec (Rakovník, Rakovník)
    Slaný
    Velvary
    Zlonice
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Cenomanian
    Changes
    Cretaceous
    Differentiation
    During
    Facial
    Paleofloristic
    Sedimentation
    SW
Abstract (in czech)
   V práci jsou zpracovány mikrofosilie peruckých vrstev cenomanu z.části české křídové pánve v širším okolí Slaného a sz.části Preahy, zejména z vrtů hloubených při prospekci slánského uhelného ložiska. Podle palynoform byla v peruckých vrstvách studovaného úseku rozlišena převažující brachická facie, lokálně se vyskytují sladkovodní, marinní a smíšené facie. V brachické facii v palynospektru dominuje Classopollis, ve sladkovodní facii Pteridophyta, pro mořskou facii je charakteristická vysoká typová diversita, z fytoplanktonu převažují dinoflagelata
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012