Record details

Title
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
Statement of responsibility
    Daniel Nývlt, Petr Mixa
Other titles
    Palaeogeographical development of the Antarctic Peninsula during the late Cainozoic
Author
    Mixa, Petr
    Mixa, Petr, 1960-
    Nývlt, Daniel
    Nývlt, Daniel, 1976-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
    Geografie: sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 108, č. 4
Pages
    16
    s. 245-260
Year
    2003
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.3
Conspectus category
    55
Subject group
    deglaciace
    geologie regionální
    glaciály
    holocén
    kenozoikum
    klima
    ledovec kontinentální
    ledovec šelfový
    mezinárodní spolupráce
    ostrov
    paleogeografie
    prostředí polární
    sedimentace šelfová
    vulkanismus
Thesaurus term
    quaternary palaeogeography, glaciation, West Antarctic ice sheet, Atlantic Peninsula, James Ross Island
Geographical name
    Antarktis
Keyword
    Antarktického
    Kenozoika
    Paleogeografický
    Poloostrova
    Svrchního
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Ledovcové sedimenty starší než svrchní pleistocén jsou v oblasti Antarktického poloostrova (AP) špatně zachovány. Západoantarktický ledovcový štít se během posledního glaciálu (OIS 5e) výrazně zmešil do lokálních center zalednění. Ledovcové šelfy AP dosáhly okraje šelfu během posledního ledovcového maxima (20-13,2 ka BP; LGM). Mořská sedimentace nahradila ledovcovou na vnějším a středním šelfu 11 ka BP, ale vnitřní šelf byl zaledněn až do 6 ka BP. Kontinetální ledovce ustoupily hlavně na počátku holocénu (9-5 ka BP). Jejich optovný postup lzepozorovat před 5 ka, ten však byl přerušen oteplením vedoucím k holocennímu klimatickému optimu před 4,2-3,0 ka. Z hlediska četných rozpadů ledovcových šelfů okolo AP během holocénu není současný ústup šelfových ledovců ničím výjimečným.
Abstract (in english)
   Palaeogeographical development of the Antarctic Peninsula during the Late Cainozoic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Source format
    R
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014