Record details

Title
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
Statement of responsibility
    Jozef Michalík, Daniela Reháková, Zdeněk Vašíček
Other titles
    Paleogeography, sedimentation and biofacies at the Paleoeuropian shelf margin in Lower Cretaceous
Author
    Michalík, Jozef
    Reháková, Daniela, 1955-
    Vašíček, Zdeněk
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
Pages
    s. 14-15
Notes
    12 bibl.
Subject group
    biocenóza
    facie
    křída-spodní
    mesozoikum
    paleobiogeografie
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    sedimentologie
    šelf
    Tethys
    Západní Karpaty
    zóna riftová
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
Keyword
    Biofácie
    Kriedy
    Okraja
    Paleoeuropského
    Paleogeogragia
    Počas
    Pozdl'ž
    Sedimentácia
    Spodnej
    šelfu
    úseku
    Západokarpatského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012