Record details

Title
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
Statement of responsibility
    Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Editor
    Růžičková, E.
    Zeman, A.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Holocene flood plain of the Labe River
Pages
    s. 104-112
Notes
    1 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Projekt: IA31305, GA AV ČR
Subject group
    aluvium
    eroze
    historie
    holocén
    kvartér Českého masivu
    paleogeografie
    paleoklimatologie
    povodeň
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    subrecent
Subject category
    terasy
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Development
    During
    Flood
    Holocene
    Labe
    Paleogeographic
    Plain
    River
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012