Record details

Title
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
Statement of responsibility
    Klára Vočadlová, Marek Křížek, Libor Petr and Pavla Žáčková
Author
    Křížek, Marek, 1974-
    Petr, Libor
    Vočadlová, Klára
    Žáčková, Pavla
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic
Pages
    s. 65-66
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.4
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza pylová
    datování C14
    geologie dynamická
    geomorfologie
    glaciální modelace
    jezero ledovcové
    konference
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    paleogeografie
    paleoreliéf
    sedimenty glacigenní
Geographical name
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Černé jezero (Česko)
    Šumava
Keyword
    Area
    Bohemian
    Černé
    Evidence
    Forest
    Jezero
    Lake
    Paleogeographical
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012