Record details

Title
    Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Rudolf Jiříček
Author
    Jiříček, Rudolf
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia
Pages
    s. 83-89
Notes
    3 tab., 2 sch.
Subject group
    biostratigrafie
    Český masiv
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    paleocén
    paleogeografie
    sedimentace
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Autochtonous
    Bohemian
    Flank
    Massif
    Paleogene
    Paleogeography
    Southeastern
    Statigraphy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012