Record details

Title
    Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians
Statement of responsibility
    Ondrej Franko, Dušan Bodiš
Author
    Bodiš, Dušan
    Franko, Ondrej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 145-163
Year
    1989
Notes
    3 obr., 7 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol.
Classfication no.
    556
Subject category
    minerální a termální vody
    všeobecná hydrogeologie
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Inner
    Mineral
    Paleohydrogeology
    Waters
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012