Record details

Title
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
Author
    Černý, Jan
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů
Pages
    3
Keyword
    Březina-Vysoká
    Kras
    Moravský
    Paleokras
    Tektonika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014