Record details

Title
    Paleomagnetic and petromagnetic investigations across the J/K boundary strata: possibility of magnetostratigraphic correlation between the Boreal and Tethyan realms
Author
    Chadima, Martin
    Houša, Václav
    Košťák, M.
    Mazuch, M.
    Pruner, Petr
    Rogov, M.
    Šlechta, Stanislav
    Zakharov, V.
Conference
    Castle Meeting New Trends in Geomagnetism, Paleo, Rock and Environmental Magnetism (10. : 03.09.2006-08.09.2006 : Valtice, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Travaux Géophysiques
Pages
    Roč. 38, - (2006), s. 93-93
Notes
    Projekt: GA205/02/1576, GA ČR
    Překlad názvu: Paleomagnetické a magnetomineralogické výzkumy podél hraničního souvrství jury a křídy: možnosti magnetostratigrafické korelace mezi boreální a tethydní oblastí
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    magnetostratigraphy
    Tethyan realm
Keyword
    Across
    Boreal
    Boundary
    Correlation
    Investigations
    J/K
    Magnetostratigraphic
    Paleomagnetic
    Petromagnetic
    Possibility
    Realms
    Strata
    Tethyan
Abstract (in english)
   The localities in the Tethyan realm at Brodno (Slovakia), the Bosso Valley (Italy) and at Puerto Escaño (Spain) provided very detailed to high-resolution magnetostratigraphic data across the J/K boundary. The detailed magnetostratigraphic and biostratigraphic investigation of the Nordvik section (27 m) precisely determined the boundaries of two reverse magnetozones (M18r, M19r) including two reverse subzones M20n.1r in M20n, and M19n.1r in M19n, and established a correlation between magnetostratigraphic data (reflecting global events) and the Boreal ammonite zonation.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012