Record details

Title
    Paleomagnetic investigation on Late Cretaceous-Cenozoic sediments from the NW part of the Pannonian Basin
Statement of responsibility
    Emö Márton, Pavel Pagáč, Igor Túnyi
Author
    Márton, Emő
    Pagáč, Pavel
    Túnyi, Igor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 43, no. 6
Pages
    s. 363-368
Year
    1992
Notes
    1 obr.,1 tab.,11 diagr.,18 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    interpretace dat
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    křída-svrchní
    magnetická susceptibilita
    miocén
    paleogén
    paleomagnetismus
Subject category
    provincie panonská
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Maďarsko
Keyword
    Basin
    Cretaceous-Cenozoic
    Investigation
    Late
    NW
    Paleomagnetic
    Pannonian
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012