Record details

Title
    Paleomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia
Author
    Bosák, Pavel
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    27/2, č. 10
Pages
    s. 151-179
Year
    1998
Notes
    Projekt: 2018, Zahraniční projekt, XX
    Projekt: ME 251, GA MŠk
    Rozsah: 29 s.
Keyword
    Cave
    Paleomagnetic
    Research
    Sediments
    Slovenia
    SW
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012