Record details

Title
    Paleomagnetic stratigraphy and Iridium abundance of the Cretaceous-Tertiary boundary at Žilina, Slovakia
Statement of responsibility
    Hans Jorgen Hansen, Kaare Lund Rasmussen, Rajmond Gwozdz
Author
    Gwozdz, Rajmond
    Hansen, Hans Jorgen
    Rasmussen, Kaare Lund
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 1
Pages
    s. 23-27
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    Ir (iridium - 77)
    křída-svrchní
    mikrofosílie
    paleogén středního Pováží
    paleomagnetismus
    stratotyp
    terciér
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Hradisko
Keyword
    Abundance
    Boundary
    Cretaceous-Tertiary
    Iridium
    Paleomagnetic
    Slovakia
    Stratigraphy
    Žilina
Abstract (in czech)
   Profil z hlediska svrchní křídy není úplný. Není zastoupen svrchnokřídový inverzní interval a chybí nejstarší terciérní biozóna. Nebyla zjištěna iridiová anomálie, předpokládá se, že tento hiát vznikl erozí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012