Record details

Title
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
Statement of responsibility
    Václav Bucha, Josef Horáček, Miroslav Malkovský
Author
    Bucha, Václav
    Horáček, Josef
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 5
Pages
    s. 267-278
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    chebská pánev
    datování
    geochronologie
    interpretace dat
    neogén
    paleomagnetismus
    stratigrafie
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kraj západočeský
Keyword
    Basin
    Cheb
    Paleomagnetic
    Stratigraphy
    Tertiary
    W.Bohemia
Abstract (in czech)
   V okolí obce Nový Kostel byly paleomagneticky proměřeny a vyhodnoceny vzorky terciérních sedimentů, a to jednak v hluboké kře j. od Nového Kostela u Lesné a v mělké kře s. od obce u Božetína. Datování sedimentární výplně přineslo neočekávané výsledky. Zatímco stratigrafický rozsah vildštejnského souvrství je širší než se dosud předpokládalo (1,60 až 23,21 Ma), měření spodních částí vrstevního sledu obou profilů prokázalo pouze spodní miocén (17,10 až 23,21 Ma). Přítomnost starosedelského souvrství (svrchní eocén až oligocén) nebyla paleomagnetickým výzkumem prokázána. Vložka hrubozrnného tufu v pestrém souvrství v nadloží svrchní sloje u Lesné má interpolované stáří 21,15 Ma.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012