Record details

Title
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
Statement of responsibility
    Josef Horáček, Miroslav Malkovský
Author
    Horáček, Josef
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 41-43
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    chebská pánev
    datování
    miocén-spodní
    neogén
    paleomagnetismus
    tuf
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Nový Kostel
Keyword
    11-14
    Cheb
    Chebské
    Datování
    Kostela
    Nadloží
    Nového
    Paleomagnetické
    Pánvi
    Sloje
    Tufů
Abstract (in czech)
   Paleomagnetické datování spodnomiocéních tufů v Chebské pánvi. Podle měření magnetické inklinace a srovnání se světovou škálou vychází časové rozpětí vulkanické činnosti mezi 17,1 - 23,2 mil.let. Hodnoty jsou srovnatelné s údajem 21 - 23 mil.let v blízké oblasti v Bavorsku.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012