Record details

Title
    Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska
Author
    Bosák, Pavel
    Gabrovšek, F.
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Inovační podnikání & Transfer technologií
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 3
Pages
    s. 3-4
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR
    Projekt: MEB090619, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Paleomagnetic and magnetostratigraphic research cave sediments in Slovenian Karst
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave sediments
    karst
    karst (Slovenia)
    magnetostratigraphy
    paleomagnetism
Keyword
    Krasových
    Magnetostratigrafický
    Oblastech
    Paleomagnetický
    Sedimentů
    Slovinska
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Výzkum je součástí smluvní spolupráce mezi vědeckými pracovníky Ústavu pro výzkum krasu Slovinské akademiě věd a umění (Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni Center SAZU) Postojna a Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha, která probíhá od roku 1997. Cílem výzkumných prací je, za použití nových metod, přispět k poznání stáří výplní v jeskynních systémech a využít tato data pro rekonstrukce tektonických pochodů v mobilních oblastech Slovinska. Získané výsledky sloužily jako základ pro konstatování, že vývoj hlavních jeskynních systému ve všech třech zkoumaných typech krasu musel být podobný, protože stáří výplní bylo téměř vždy více než 1,77 miliónů let, ačkoli dosavadní modely nepředpokládaly stáří vyšší než 350 tisíc let.
Abstract (in english)
   Resarch is on the ten years long collaboration of the Slovene Karst Research Institute ZRC SAZU at Postojna with the Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic at Praha (Prof. Pavel Bosak). The last institution has taken 2007 samples of sediments in the 21 profiles of the Slovene Dinaric and Alpine karst and determined their palaeomagnetism and magnetostratigraphy. The oldest sample found in them with the age from about 1.8 to more than 5.4 Ma indicated the surprising age of a cave near the Adriatic seashore. This is the time of the upper Miocene! Toward NE of the Slovene Dinaric Karst this age is diminishing but is still 0.78 Ma in the Postojnska jama. In one of the three researched high Alpine caves in the northern Slovenia this age is between 1.2 and 5.0 Ma.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012