Record details

Title
    Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
Author
    Bella, P.
    Bosák, Pavel
    Kadlec, Jaroslav
    Pruner, Petr
    Venhodová, Daniela
Conference
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (16.12.1999-19.12.1999 : Demänovská Dolina, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
Pages
    s. 13-25
Notes
    Překlad názvu: Palaeomagnetic research of sedimentary fill of selected caves in Slovakia
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Jeskyní
    Paleomagnetický
    Sedimentárních
    Slovensku
    Vybraných
    Výplní
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Magnetostratigrafický výzkum některých slovenských jeskyní porovnal stáří jejich sedimentární výplně se stářím některých změn polarity geomagnetického pole, především rozhraním Brunhes/Matuyama (0.78 Ma) a korigoval tak některé starší názory založené hlavně na radioaktivním datování.
Abstract (in english)
   The magnetostratigraphic research carried out in some caves in Slovakia estimated the age of their sedimentary filling with respect to some reversals of geomagnetic field, particularly the Brunhes/Matuyama boundary (0.78 Ma) and so corrected some former views based mainly on radioactive dating.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012