Record details

Title
    Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích
Author
    Bosák, Pavel
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Inovační podnikání & Transfer technologií
Vol./nr.
    Roč. 1, -
Pages
    s. 10-11
Year
    2007
Notes
    Projekt: A300130701
    Překlad názvu: Palaeomagnetic studies of sediments in karst areas of Slovenia: implication for paleotectonic reconstructions
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    karst areas
    karst sediments
    palaeomagnetism
    Slovenia
Keyword
    Krasových
    Oblastech
    Paleomagnetický
    Paleotektonických
    Rekonstrukcích
    Sedimentů
    Slovinska
    Využití
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Výzkum přinesl několik zcela nových zásadních poznatků v geologii a geomorfologii Slovinska. Ukázalo se, že sedimentární profily jsou podstatně starší než bylo dosud uvažováno, jejich stáří je odhadnuto mezi zhruba 1.77 a pravděpodobně více než 6 milionů let. Paleomagnetická data lze použít pro analýzu rotace jednotlivých bloků adriatické desky v čase a prostoru na kolizním styku africké a evropské desky.
Abstract (in english)
   The mutual research has been bringing numerous contributions both to the karst science (karstology) and to geomorphology of Slovenia. The obtained data clearly indicate that the last filling event in most of studied caves is much older than expected earlier. Our research proved that, in dominant amount of cases, they are older than 1.77 Ma, some are als old as about 6 Ma. Paleomagnetic results from different tectonic blocks may indicate the possible application of paleomagnetic studies to paleotectonic reconstructions related to interaction of Dinarids with the Adriatic Subplate.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012