Record details

Title
    Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria
Statement of responsibility
    Oto Orlický
Other titles
    Paleomagnetizmus vybraných kvartérních, kenozoických, jurských a proterozoických až spodnopaleozoických vulkanických hornín z Nigérie
Author
    Orlický, Oto
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Vol./nr.
    Vol. 24
Pages
    p. 133-157
Year
    1990
Notes
    1 obr., 4 tab., 7 diag.
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Subject group
    bazanit
    bazika
    diabas
    jura
    karbon
    kvartér
    neogén
    paleogén
    paleomagnetismus
    proterozoikum
Geographical name
    Nigérie
Keyword
    Cainozoic
    Jurassic
    Lower
    Nigeria
    Paleomagnetism
    Paleozoic
    Proterozoic
    Quaternary
    Rocks
    Selected
    Volcanic
Abstract (in czech)
   V článku jsou prezentovány výsledky paleomagnetického studia bazaltických hornin, nefelinických bazanitů, alkalických granitových porfyrů a migmatitizovaných amfibolitů. Při studiu byly použity výsledky mikroskopických analýz vzorků, výsledky Mossbauerovy spektroskopie a měření Curieových teplot práškového vzorku, měření NRMP a výsledky demagnetizace střídavým polem. Hlavními nositeli magnetismu v bazaltických horninách jsou Fe-Ti oxidy, zvláště titanomagnetity v různém stadiu přeměny. Magnetismus granitového porfyru a migmatitizovaného amfiboltu je pravděpodobně sekundární povahy. Výsledky upřesňují představu o deskové tektonice v této oblasti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012