Record details

Title
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
Author
    Hladil, Jindřich
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
Pages
    s. 141-147
Notes
    Překlad názvu: The Geological Bibliography of the Koněprusy Area
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Bibliografie
    Devonu
    Geologická
    Koněpruského
    Paleontologická
Abstract (in czech)
   Bibliografie ukazuje šíři práce, která byla v posledních více než sto letech věnována jedinečnému fenoménu koněpruského korálového útesu. Soupis je zaměřen na hlavní i vedlejší publikované práce z paleontologie a geologie, které se týkají koněpruské oblasti, a to zejména její karbonátové čísti. V soupisu jsou důsledně uváděny stratigrafické, litologické, paleontologické a geologické práce. Z krasové tematiky byl pořízen jen omezený výběr, protože krasová bibliografie se objevuje na jiných místech sborníku. Nejsou uváděny nepublikované technologické a ložiskové zprávy a publikace z environmentálních a biologických oborů.
Abstract (in english)
   The basic research geological bibliography of the Koneprusy area, with special regard to Zlaty Kun Hill and adjacent parts, involves almost 200 direct or indirect references to Paleozoic rocks, especially Lower Devonian limestones. This bibliography provides an introduction to main case studies about this tectonic segment on the SW of the Central Barrandian Synform but the papers dealing the Koneprusy problems marginally are quoted as well. The published on stratigrahy, sedimentology, petrology, paleontology, regional geology and tectonics have been emphasized. Conversely, the unpublished literature items from the applied fields of geology (such as raw mineral or environmental management studies) are not subject matter of this publication bill. Closing date of this bibliography was November 1998.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012