Record details

Title
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
Statement of responsibility
    Čestmír Bůžek
Other titles
    Paleontological research on quadrangle Teplice
Author
    Bůžek, Čestmír, 1933-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 32-33
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Subject group
    biocenóza
    České středohoří
    flóra
    nálezy
    sedimenty uhelné
    severočeská pánev
    terciér
Geographical name
    Bořislav
    Bžany
    Chotovenky
    ČSFR-Čechy
    Kladruby
    Kostomlaty
    Křemýž
    Kvítkov
    Lochočice
    Lyskovice
    Ohníč
    Paškapole
    Stadice
    Světec
    Štrbice
    Žalany
Keyword
    Listu
    Paleontologický
    Teplice
    území
    Výzkum
Abstract (in czech)
   V rámci mapování na území mapy 1:25 000 Teplice byly shrnuty dosavadní terciérní flóry. Ve vulkanickém komplexu Českého středohoří jsou zmíněny výskyty flóry v diatomitech a pyroklastikách u Stadic, Lochočic a Kvítkova, a v uhelných jílech a slojkách u Paškopole, odpovídající intervalu eocén - střední oligocén. Neogenní flory známe ze světeckého výběžku severočeské pánve a z izolovaných pánviček v Českém středohoří, z uhelných jílovců slojového intervalu a z nadloží sloje, popř. z porcelanitů. Vyskytuje se zde převážně bažinné a lužní společenstvo, v nadloží sloje i mezofytní flóra. Nálezy z okrajů severočeské pánve a z izolovaných periferních pánviček jsou shodné a pravděpodobně synchronní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012