Record details

Title
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš, Bořek Zasadil
Other titles
    The paleontological significance of hollows in Carboniferous to Permian fossil wood of the Central-Western Bohemian coal-bearing basins
Author
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Zasadil, Bořek
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Pages
    s. 124-127
Year
    2008
Notes
    3 tab. fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    561
Conspectus category
    56
Subject group
    dřevo fosilní
    dřevo silicifikované
    ichnologie
    karbon
    kladensko-rakovnická pánev
    manětínská pánev
    perm
    sběratelství
    sedimenty
    textura biogenní
    vrtavé organismy
Geographical name
    Čechy střední (Česko)
    Čechy západní (Česko)
Keyword
    11-24
    12-11
    12-12
    12-13
    12-14
    Dřevech
    Dutin
    Fosilních
    Jesenice
    Kamenouhelných
    Louny
    Paleontologický
    Pánví
    Permokarbonského
    Rakovník
    Stáří
    Středočeských
    Význam
    Západočeských
    Žatec
    Žlutice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012