Record details

Title
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
Statement of responsibility
    Blanka Pacltová, Renata Pátová
Other titles
    Paleopalynological-geochemical investigation of the Cenomanian profile in Praha-Hloubětín
Author
    Pacltová, Blanka
    Pátová, Renata
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 108-109
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    B (bór - 5)
    cenoman
    česká křídová pánev
    křída
    paleoekologie
    palynologie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Hloubětín
Keyword
    12-24
    Cenomanského
    Paleopalynologicko-geochemický
    Praha
    Praze-Hloubětíně
    Profilu
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012